Profil spolonosti
Sluby
Referencie
Kontakt

» Zateplenie a poplastovanie drevených okien


Systém dodatočnej montáže izolačných skiel pomocou PVC profilov TC-08 a ECO Vám prinesie výrazné zlepšenie tepelnej a zvukovej izolácie Vašich okien s dosiahnutím izolačných vlastností porovnateľných s oknami novej konštrukcie pri neporovnateľných nákladoch.

Pre zvýšenie komfortu bývania Vám ponúkame systém ktorý:
  • zníži tepelné straty vznikajúce únikom tepla cez zasklenie okna o 40 – 60%
  • zlepší zvukovo izolačné vlastnosti Vášho okna o 10%
  • odstráni rosenie skiel Vašich pôvodných okien (záruka proti oroseniu a zaprášeniu izolačného dvojskla)
  • zmení vzhľad Vášho okna
  • šetrí Vaše peniaze, pretože sa sám zaplatí (návratnosť investície 4 – 6 rokov)
Montáž izolačných dvojskiel na Vašich oknách je možné realizovať:
  • v ktoromkoľvek ročnom období
  • bez obmedzenia prevádzky vo Vašom byte, rodinnom dome
  • bez nutnosti akýchkoľvek následných stavebných úprav
  • s minimálnou časovou náročnosťou
» Plastový profil TC-08 je určený na zdvojené okná
» Plastový profil Ecotherm je určený na kastlíkové okná a je ho možné použiť i na zdvojené okná

  Created by MrCode.Net (c)2004 Raček Jaroslav, Všetky práva vyhradené.