Profil spolonosti
Sluby
Referencie
Kontakt

» Interiérové zateplenie (novinka)


Interiérové zateplenie vykonávame pomocou špeciálneho prípravku Termo-Color pre interiérové farby.

Termo-Color je využiteľný ako:
  • tepelno-izolačný prípravok do bežných maliarskych vodou riediteľných interiérových farieb. Po zmiešaní Termo-Color s bežne dostupnou vodou riediteľnou maliarskou farbou sa po natretí steny vplyvom špeciálneho zloženia prídavku vytvorí tepelno-izolačná vrstva, ktorá znižuje prestupnosť tepla do vonkajšieho okolia bytu. Podľa odborných testov vykonaných na Slovenskej technickej univerzite Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave je preukázateľne dosiahnutá vysoká odrazivosť tepla (do 95 %) vplyvom čoho sa získava až 14 % úspora tepelnej energie


  • antikondenzačný prípravok znižujúci zrážanlivosť vodných pár na stenách vystavených pôsobeniu väčšej vlhkosti (kúpeľne, práčovne, kuchyne, plavárne atď.) a napomáha k vytváraniu účinnej prevencie proti vzniku plesní.


  Created by MrCode.Net (c)2004 Raček Jaroslav, Všetky práva vyhradené.